phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Skład Zarządu:

1. Herban Edward – prezes zarządu
2. Piechoczek Ryszard – wiceprezes zarządu
3. Piekarski Robert- wiceprezes zarządu
4. Kamyszek Danuta – sekretarz zarządu
5. Łukaszczuk Dariusz – członek zarządu
6. Brudziński Roman – członek zarządu
7. Pałasz Stanisław – członek zarządu
8. Grabowski Krystian – członek zarządu
9. Światowiec Bogusław – członek zarządu

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.