phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zgodnie ze Statutem 15% comiesięcznych wpływów  Fundacji  przeznaczanych jest na pomoc rzeczową i finansową osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami. Osoby te mogą liczyć na zapomogę w wysokości 60% udokumentowanych kosztów leczenia. Dotychczas z takich świadczeń skorzystało 13 854 potrzebujących osób.
Fundacja wspiera również finansowo lub sprzętowo osoby, które dotknięte zostały ciężkimi chorobami (np. białaczką, tętniakami), stoją przed koniecznością wykonania przeszczepu bądź protezy, a leczą się w instytucjach, w których ogromne koszty leczenia wymagają współudziału pacjenta w ponoszeniu kosztów.

Do 31 grudnia 2022 roku Fundacja przekazała na pomoc rzeczową i finansową dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej 6 811 834,00 zł.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.