phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Sprzęt medyczny

Ważnym aspektem działalności Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest doposażanie zakupu sprzętu medycznego dla publicznych instytucji ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  Dzięki staraniom Fundacji nowoczesny sprzęt medyczny trafił do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu, Żorach i Rybniku. W mniejszym zakresie doposażone zostały placówki ochrony zdrowia w Katowicach, Zabrzu i Piekarach.
Zgodnie ze Statutem 10% comiesięcznych wpływów Fundacji przeznaczanych jest na ww. cel.

Ogółem na doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej do 31 grudnia 2022 roku Fundacja przeznaczyła 15 751 547,00 zł.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.