phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Budziszewski Zbigniew – Przewodniczący
 2. Marcinkiewicz Mariusz – v-ce Przewodniczący
 3. Drozd Piotr
 4. Urbaczka Zbigniew
 5. Niewiadomski Roman
 6. Buturla Krzysztof
 7. Frąckiewicz Ewa
 8. Jagiełło Renata
 9. Prochasek Józef – sekretarz RN
 10. Rams Jacek
 11. Studzizur Sylwia
 12. Śliwiński Piotr

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.