phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Przychodnie lekarskie

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

WAŻNA INFORMACJA

 • Przychodnia nr 1 (Jas-Mos, ul. Górnicza 44)
  • Rejestracja POZ pod nr tel. 32 756 32 31, 32 756 32 32
  • Rejestracja ortopedy – 32 756 32 35
 • Przychodnia nr 2 (Borynia, ul. Węglowa 4c)
  • Rejestracja POZ pod nr tel. nr tel. 32 756 11 54, 32 756 11 61
  • Rejestracja ortopedy: 32 756 11 57

Przychodnie przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

 • Medycyna pracy od 6.00 do 14.00, rejestracja i przesyłanie skierowań na badania :
  nzoz.jasmos@fundacjajastrzebie.pl – przychodnia nr 1
  nzoz.borynia@fundacjajastrzebie.pl – przychodnia nr 2
 • POZ od 8:00 – 18:00
 • Ortopedia przychodnia nr 1:
  • poniedziałek od 10:30 do 15:00
  • wtorek od 7:30 do 13:00
  • środa od 7:30 do 13:00
  • czwartek od 7:30 do 13:00
  • piątek od 7:30 do 13:00
 • Ortopedia przychodnia nr 2:
  • wtorek od 15:00 do 19:00
  • środa od 15:00 do 19:00
  • czwartek od 15:00 do 19:00

Jest możliwa rejestracja elektroniczna do POZ i ortopedii – pod adresem rejestracja.fundacjajastrzebie.pl

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego elektronicznie, elektroniczne skierowanie do specjalisty oraz elektroniczną receptę i poda kod dostępu telefonicznie.


Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi w ramach działalności gospodarczej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą dwie przychodnie lekarskie. Świadczą one usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni urazowo – ortopedycznej (w ramach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ), a także w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców itp.). Kierownikiem medycznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest  lek. med. Roman Łabuś – specjalista chorób wewnętrznych i lekarz medycyny pracy.

Każda z przychodni dysponuje:

 • 6 gabinetami lekarskimi,
 • laboratorium analitycznym,
 • pracownią RTG,
 • pracownią USG,
 • gabinetami zabiegowymi z najnowszym sprzętem do badań spirometrycznych, audiometrii i EKG,
 • poradnią urazowo – ortopedyczną,
 • poradnią medycyny pracy.

Przychodnia nr 1 przy KWK „Jas-Mos” tel. (32) 756-32-31, (32) 756-32-32

Lekarze przyjmujący  w Przychodni nr 1:

 1. lek.med. Beata Godlewska – specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny pracy
 2. dr n.med. Gamal Al-Srory – specjalista chorób wewnętrznych
 3. dr n.med. Anita Bluszcz-Rożnowska – lekarz internista, specjalista chorób zakaźnych, specjalista medycyny pracy
 4. lek.med. Romualda Suda – lekarz internista
 5. lek.med. Remigiusz Fojcik – lekarz medycyny

Poradnia urazowo-ortopedyczna :

 1. lek.med. Joanna Jarosz-Wysokińska – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Przychodnia nr 2 przy KWK „Borynia” tel. (32) 756 11 54, (32) 756 11 61

Lekarze przyjmujący  w Przychodni nr 2:

 1. lek.med. Roman Łabuś – Kierownik Medyczny, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
 2. lek.med. Ewa Lechwar-Kołoczek – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
 3. dr n.med. Mariusz Karmoliński – specjalista chorób wewnętrznych

Poradnia urazowo-ortopedyczna :

 1. lek.med. Justyna Sosnowska – specjalista ortopedii i traumatologii
 2. lek.med. Marian Mura – specjalista ortopedii i traumatologii
 3. lek.med. Mieczysław Jagiełłowicz – chirurg ortopeda – traumalotog

W związku z tym, że zysk z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na działalność statutową, apelujemy do wszystkich członków Fundacji i ich rodzin, którzy jeszcze nie są zdeklarowani do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub którzy nie są zadowoleni z usług medycznych w miejscach obecnie zadeklarowanych o rozważenie możliwości złożenia deklaracji POZ w naszych przychodniach. Gwarantujemy bez zbędnego oczekiwania solidne, profesjonalne, stojące na wysokim poziomie usługi medyczne.


Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.