phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Walka z wirusowym zakażeniem wątroby typu B

PROGRAM WALKI Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B

Co należy wiedzieć

Co to jest wirusowe zapalenie wątroby?

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (zwane popularnie żółtaczką wszczepienną) jest jedną
z najpoważniejszych chorób zakaźnych. Powoduje ją bardzo odporny na warunki zewnętrzne wirus, który atakuje i niszczy komórki wątroby. U części zakażonych osób wątroba po pewnym czasie funkcjonuje prawidłowo. Niestety, u niektórych z powodu zakażenia rozwija się marskość lub rak wątroby.

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie możliwe jest w każdym wieku. Wirus może się przedostać z osoby chorej na zdrową poprzez krew czy zabrudzone narzędzia stosowane podczas zabiegu medycznego lub niemedycznego (np. w salonie fryzjerskim albo w gabinecie kosmetycznym). Ponieważ wirus obecny jest także w ślinie, łzach i spermie, zakażenie może nastąpić w trakcie stosunku płciowego. Narażeni na zachorowanie są także współmieszkańcy osób chorych poprzez kontakt z wydzielinami.

Czy można uchronić się przed zakażeniem unikając kontaktu z chorymi?

Jest to bardzo trudne, ponieważ spośród chorujących na WZW B tylko u ok. 30% występuje żółtaczka, inni przechodzą chorobę lekko, z objawami grypopodobnymi i pobolewaniem brzucha. Wszyscy oni w równym stopniu mogą zakażać i u wszystkich wątroba ulega uszkodzeniu.

Jedynym sposobem zapobiegania chorobie jest szczepionka przeciwko WZW B. Pełne szczepienie składa się z trzech dawek (drugą podaje się w miesiąc po pierwszej, trzecią pół roku po pierwszej).

NIE ZWLEKAJ! Uchroń siebie i swoich bliskich przed groźną chorobą.

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Fundacja zapewnia swoim darczyńcom i ich rodzinom nieodpłatne, pełne szczepienie, które powinno gwarantować ochronę przez minimum 5 lat. Zaszczepić mogą się osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 7 lat.

W celu realizacji bezpłatnych badań należy:

1. Zgłosić się do stałych przedstawicieli Fundacji wg rejonizacji.

2. Przedstawić dowód osobisty, wg którego zostanie wydany dokument (Talon) upoważniający do bezpłatnego szczepienia, również dla współmałżonka i dzieci nieobjętych kalendarzem szczepień.

3. Fakt wydania dokumentu zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji i przysługuje jeden raz w życiu. Jednak osoby, które po wykonaniu badania Anty – Hbs będą miały niską odporność lub jej brak, powinny zasięgnąć porady lekarza w tej sprawie i mogą zgłosić się do biura Fundacji, gdzie na podstawie wyniku z badania zostanie im ponownie wydany dokument (Talon) upoważniający do bezpłatnego szczepienia.

4 . W dniu szczepienia w Gabinecie Zabiegowym przedstawić:

a) imienny dokument Fundacji (Talon) upoważniający do bezpłatnego szczepienia,

b) zlecenie lekarza (szczepieniu może być poddany tylko człowiek zdrowy, zlecenie można uzyskać dla dorosłych od lekarza POZ lub innego, dla dzieci w poradniach dla dzieci). Zlecenie ważne jest 24 godziny od momentu wystawienia,

c) dowód osobisty.

Jak się zarejestrować

Dla ustalenia terminu szczepienia skontaktuj się z Gabinetem Zabiegowym Przychodni Przyzakładowej.

Gdzie wykonać szczepienie

Szczepienia wykonywane są w Gabinetach Zabiegowych Przychodni Przyzakładowych:

 1. Gab. Zabiegowy przy KWK JAS-MOS
  tel. 32 7563236
 1. Gab. Zabiegowy przy KWK Zofiówka
  tel. 571 911 229 lub 32 47 07 229
 1. Gab. Zabiegowy przy KWK Borynia
  tel. 32 7561161
 2. Gab. Zabiegowy przy KWK Pniówek
  tel. 32 7562597

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.