phone 32 7563230 phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Walka z rakiem piersi

PROGRAM WALKI Z RAKIEM PIERSI

Co należy wiedzieć

Rak sutka jest najczęstszym nowotworem u kobiet. W Polsce, co roku zapada na tę chorobę 12 tys. kobiet, z czego aż 60% umiera. Tylko regularne badanie się może zapobiec tragedii w Waszych rodzinach. Dzisiaj wiadomo już na pewno, że nowotwór złośliwy jest chorobą uleczalną, ale kluczem do sukcesu jest jego wczesne wykrycie.

Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że rozpoczęcie leczenia w początkowym stadium choroby stwarza szansę na całkowite wyleczenie.

Wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju jest możliwe pod warunkiem:

 • regularnego samobadania piersi przez kobietę (przynajmniej raz w miesiącu),

 • wykonywania kontrolnych badań lekarskich,

 • po menopauzie wykonywanie badań mammograficznych co 2 lata,

 • od 50 roku życia wykonywanie badań kontrolnych – co rok.

Sonomammografia (USG)

Wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które nie są szkodliwe dla organizmu i jest wskazana jako metoda pierwszoplanowa dla Pań w wieku do 38 lat.

Mammografia

Jest to prześwietlenie sutków niewielką dawką promieni rentgena. Zwykle wykonuje się dwie projekcje jednego sutka, dające obraz gruczołu z oceną dołu pachowego. Mammografia jest bardzo czułą metodą i może wykryć zmiany wcześniej, zanim staną się one badalne przez lekarza lub w samobadaniu przez pacjentkę.

Częstość zachorowań na raka sutka wzrasta wraz z wiekiem, dlatego każda kobieta od 38 roku życia powinna poddać się badaniu mammograficznemu. Częstotliwość dalszych badań powinien określić lekarz.

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Fundacja zapewnia Tobie bezpłatne badania, jeżeli Ty lub Twoja najbliższa rodzina, macie w niej swój udział. Od 01.03.2007 r., realizowany przez Fundację „Program Walki z Rakiem Piersi”, został rozszerzony o bezpłatne badanie cytologiczne (BCI), a od 01.01.2014 r. o badanie histopatologiczne (BGI). W przypadku wykrycia badaniem mammograficznym lub sonomammograficznym nieprawidłowości, które wymagają dodatkowo badań cytologicznych lub histopatologicznych, lekarz specjalista z poradni obsługującej Program wystawia zaświadczenie o konieczności wykonania w/w badań, co daje możliwość otrzymania talonu z hasłem „BCI” i/lub „BGI”, upoważniającym do bezpłatnego badania w tych poradniach.

W celu realizacji bezpłatnych badań należy:

1. Zgłosić się do stałych przedstawicieli Fundacji wg rejonizacji.

2. Przedstawić dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość), na podstawie którego przedstawiciel Fundacji wyda dokument imienny (Talon) upoważniający do bezpłatnego badania.

3. Fakt wydania Talonu zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji i przysługuje:

 • Sonomammografia (USG) – kobietom w wieku do 38 lat nie częściej niż 1 raz w roku,

 • Mammogrfia – kobietom w wieku od 39 lat 1 raz na dwa lata. Zasada drugiego badania jako uzupełniającego przy sonomammografii lub mammografii realizowana jest na pisemne zlecenie lekarza specjalisty jako uzupełniające badanie profilaktyczne jeden raz na dwa lata,

 • BCI i BGI – w przypadku wykrycia nieprawidłowości, które wymagają dodatkowo wykonania biopsji cienkoigłowej lub gruboigłowej, lekarz specjalista wystawia pisemne zlecenie, na podstawie którego wydany jest talon, upoważniający do bezpłatnego badania.

Jak się zarejestrować

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w wybranej poradni. Darczyńca zgłasza się z dokumentem (Talonem) upoważniającym do bezpłatnego badania wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w wyznaczonym terminie.

Gdzie wykonać badania

Posiadacz Talonu ma do wyboru cztery pracownie:

 1. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D
  rejestracja w godz. 8:00 – 18:00
  tel. 32 47 64 550 lub 32 47 64 555
 2. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Żory, Aleja Wojska Polskiego 4D/9
  rejestracja: poniedziałek, środa, piątek
  w godz. 9:00 – 11:00
  wtorek w godz. 14:00 – 18:00
  tel. 32 337 60 53 lub 690 611 453
 3. NZOZ „ALMED” Sp.J.
  Alfred Niewiem
  Wodzisław Śląski, ul. Leszka 10
  rejestracja w godz. 9:00 -19:00
  tel. 32 456 67 40
 4. Specjalistyczna Praktyka Lekarska
  dr n.med. Janusz Jastrzębski
  Dotyczy – SONOMAMMOGRAFII i BCI
  Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 38
  rejestracja w godz. 7:00 – 18:00
  tel. 32 348 74 86 oraz 32 470 26 26

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.