phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Szczepienia przeciwko grypie

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Co należy wiedzieć

Co to jest grypa?

Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną, przebiegającą z wysoką gorączką, z bólami mięśniowymi oraz ogólnym niedomaganiem i złym samopoczuciem.

Dlaczego grypa jest tak niebezpieczna?

1918 – pandemia (epidemia na skalę światową) grypy zwanej hiszpanką; szacuje się,
że spowodowała śmierć co najmniej 25 milionów ludzi

1957 – pandemia tzw. grypy azjatyckiej zabiera około miliona istnień ludzkich

1968 – pandemia tzw. grypy H0NG-KONG powoduje śmierć 700 tysięcy ludzi

A w Polsce?

1968-79 zanotowano 33 miliony zachorowań na grypę i 13476 zgonów z jej powodu

1980-97 zanotowano 24 miliony zachorowań na grypę i 1173 zgony z jej powodu

Kiedy grypa atakuje?

Grypa jest chorobą występującą na całym świecie przez cały rok. Atakuje szczególnie silnie
w okresie jesienno – zimowym i wczesną wiosną. Zachorowania na grypę nasilają się już od listopada. Maksimum zachorowań na grypę w Polsce notuje się w okresie: druga połowa stycznia – druga połowa marca.

Jak najlepiej uchronić się przed grypą?

Obecnie jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przed grypą są szczepienia ochronne.

Czy szczepionki przeciw grypie są skuteczne?

Badania nad szczepionkami przeciw grypie różnych typów dowodzą, że ich skuteczność wynosi 70-95%, tzn. że taki odsetek zaszczepionych osób osiąga ochronę przed zachorowaniem. Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce wykazują porównywalną skuteczność.

Kiedy należy przeprowadzić szczepienia przeciwgrypowe?

Szczepienia należy przeprowadzić przed spodziewanym wystąpieniem epidemii grypy. Przyjmuje się, że najlepszym okresem na szczepienia przeciw grypie są miesiące wrzesień i październik. Organizm zdrowego człowieka nabiera pełnej odporności już po 7 – 10 dniach od zaszczepienia i utrzymuje się ona przez okres do 12 miesięcy

Jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania po szczepieniu?

Szczepionka przeciw grypie zawiera unieczynnione („zabite”) i oczyszczone składniki wirusa grypy i nie może powodować infekcji grypowej!!! Dlatego wystąpienie grypopodobnej infekcji po poddaniu się szczepieniu należy traktować jako zwykły zbieg okoliczności. U osób, u których grypa rozwinęła się pomimo szczepienia (ale nie z powodu szczepienia!!!), szczepionka łagodzi przebieg choroby oraz zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi (zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych itp.) wymagającymi hospitalizacji i ewentualnie prowadzącymi do zgonu.

Dlaczego szczepienia należy rocznie ponawiać?

Wirus grypy charakteryzuje się ciągłą zmiennością i podlega ciągłym mutacjom. Istniejące już przeciwciała (z poprzednich szczepień) nie są w stanie zapewnić optymalnego zabezpieczenia przed nowymi mutacjami wirusa grypy. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utrzymuje na całym świecie sieć laboratoriów identyfikujących aktualne mutacje wirusa grypy. Analizując zebrane w ten sposób dane WHO określa wytyczne dotyczące składu szczepionki przeciw grypie na dany sezon (rok).

Wskazania do zaszczepienia się

Szczepienie przeciw grypie jest szczególnie zalecane osobom z grupy zwiększonego ryzyka zachorowaniem. Zwiększone ryzyko stanowią następujące choroby: choroby i zaburzenia czynnościowe układu oddechowego, choroby serca bez względu na przyczynę, przewlekła niewydolność nerek, cukrzyca, zakażenie wywołane przez bakterie z rodzaju Staphylococcus, zaburzenia odporności w przebiegu AIDS i złośliwych rozrostowych chorób krwi, zaburzenia odporności spowodowane stosowaniem leków immunosupresyjnych, cytostatyków i kortykosterydów w wysokich dawkach, zaburzenia odporności wywołane radioterapią.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na białko jaja kurzego, nadwrażliwość na tiomersal, reakcje uczuleniowe po poprzednim podaniu szczepionki. Szczepionka może zawierać resztkowe, niewykrywalne ilości gentamycyny, polimyksyny i neomycyny. Należy zatem zachować ostrożność podczas szczepienia osób z nadwrażliwością na te antybiotyki. Powikłania mogą wystąpić również w innych trudno przewidywalnych przypadkach.

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Szczepienia realizowane są w każdym roku w sezonie jesienno-zimowym i jeżeli jesteś uprawniony do bezpłatnych szczepień, zgłoś się do stałych przedstawicieli w biurach Fundacji, pobierz Talon i ulotkę informacyjną, w której wskazuje się dalsze postępowanie.

Należy śledzić komunikaty dotyczące szczepień przeciwko grypie w zakładce Aktualności

Gdzie wykonać szczepienie

 1. Gabinet zabiegowy przy KWK „JASTRZĘBIE”
  tel. 32 756 32 36
 1. Gabinet zabiegowy przy KWK „BORYNIA”
  tel. 32 478 21 61
 1. Gabinet zabiegowy przy KWK „ZOFIÓWKA”
  tel. 571 911 229 lub 32 47 07 229
 2. Gabinet zabiegowy przy KWK „PNIÓWEK”
  tel. 32 756 25 97

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.