phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Profilaktyka leczenia osteoporozy

PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY

Co należy wiedzieć

Osteoporoza (zrzeszotnienie kości) zwana potocznie „cichym złodziejem kości” to choroba,
w której kości stają się kruche i niewytrzymałe w związku z nadmierną utratą masy kostnej, spowodowanej niedoborem wapnia w organizmie. Zrzeszotniałe kości są mniej odporne na wszelkie obciążenie i łatwo się łamią nawet w wyniku niewielkich urazów. Najcięższą postacią osteoporozy są złamania szyjki kości udowej, która wiąże się z 5-20 % śmiertelnością w ciągu pierwszego roku po złamaniu. W 50% daje trwałe kalectwo oraz prowadzą do licznych powikłań. Śmiertelność mężczyzn z powodu złamań jest znacznie większa niż kobiet, a zachorowalność stale wzrasta. Co czwarta osoba rasy białej, bez względu na płeć, jest zagrożona tą chorobą. Zniszczonej kości nie da się już odtworzyć.

Kto może być dotknięty osteoporozą?
ludzie starsi (osteoporoza starcza),
kobiety w okresie 10 lat po menopauzie,
osoby długotrwale przyjmujące leki np. kortyzon, przeciwkrzepliwe, moczopędne,
przeciwdrgawkowe,
osoby unieruchomione przez długi czas,
osoby cierpiące na zaburzenia hormonalne np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, itp.
osoby pracujące w środowisku szkodliwym dla zdrowia,
negatywne działanie powoduje palenie tytoniu, picie dużej ilości kawy, siedzący tryb
życia.

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Skierowany do darczyńców Fundacji oraz ich współmałżonków Program profilaktyczny opiera się na rozpoznaniu, ocenie zagrożenia osteoporozą, indywidualnych zaleceniach profilaktyczno-leczniczych i obejmuje:

 • badanie densytometryczne z szyjki kości udowej lub kręgosłupa – jest bezbolesne, trwa kilka minut w bezpiecznym aparacie rentgenowskim zwanym DENSYTOMETREM.

 • przekazanie i wstępną ocenę wyniku badania dokonaną przez Technika wykonującego badanie,

 • w przypadkach wątpliwych oraz przy zmianach chorobowych – objęcie leczeniem
  w poradni osteoporozy.

W celu realizacji bezpłatnych badań należy:

1. Zgłosić się do stałych przedstawicieli w biurach Fundacji wg rejonizacji.

2. Przedstawić dowód osobisty, wg którego przedstawiciel Fundacji wyda dokument
upoważniający do bezpłatnego badania (w razie potrzeby również dla współmałżonka).

3. Fakt wydania dokumentu (Talonu) zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji. Talon przysługuje co dwa lata.

Jak się zarejestrować

Rejestracja w wybranej pracowni odbywa się osobiście lub telefonicznie.

Gdzie wykonać badania

Posiadacz Talonu ma do wyboru trzy pracownie:

 1. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D
  badanie aparatem (densytometrem)
  rejestracja w godz. 8:00 – 18:00
  tel. 32 43 48 810 lub 32 43 48 811
 2. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Żory, Aleja Wojska Polskiego 4D/9
  rejestracja: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:00 – 11:00
  wtorek w godz. 14:00 – 18:00
  tel. 32 337 60 53 lub 690 611 453
 3. Pracownia Osteoporozy dr Franciszek MAZUR
  Rybnik, ul. Na Górze 8
  rejestracja w godz. 9:00 – 18:00
  tel. 506 387 385

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.