phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Profilaktyka chorób serca

PROGRAM WALKI Z CHOROBAMI SERCA

Co warto wiedzieć

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce!

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju swoim darczyńcom oraz członkom ich rodzin będących na ich bezpośrednim utrzymaniu proponuje korzystanie z bezpłatnych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poddaj się badaniom profilaktycznym i sprawdzającym w poradni kardiologicznej.

Program badań obejmuje:

 • diagnostykę choroby wieńcowej (EKG – spoczynkowe, EKG – wysiłkowe),
 • diagnostykę zaburzeń rytmu serca (badanie holterowskie),
 • badania ultrasonokardiograficzne serca (UKG),
 • badanie USG naczyń kończyn dolnych (tętnic i żył) oraz tętnic szyjnych.

W celu realizacji bezpłatnych badań należy:

 1. Zgłosić się do stałych przedstawicieli w biurach Fundacji wg rejonizacji.
 2. Przedstawić dowód osobisty, wg którego przedstawiciel Fundacji wyda dokument imienny (Talon) upoważniający do bezpłatnego badania dla darczyńcy Fundacji oraz członka rodziny będącego na jego bezpośrednim utrzymaniu (mąż, żona).
 3. Fakt wydania dokumentu (Talonu) zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji i przysługuje:
  1. a) do 39 roku życia – raz na dwa lata
  2. b) od 40 roku życia – raz w roku
  3. c) talon V – badanie naczyniowe przysługuje jeden raz na 3 lata.

Jak się zarejestrować

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w wybranej poradni. Darczyńca zgłasza się z dokumentami (Talonami) uprawniającymi do bezpłatnego badania wraz z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) w wyznaczonym terminie
i miejscu.

Talon I upoważnia do dwóch wizyt + badanie EKG

Talon II upoważnia do badania „Test wysiłkowy”

Talon III upoważnia do badania holterowskiego

Talon IV upoważnia do badania UKG

Talon V upoważnia do badań USG naczyń kończyn dolnych i tętnic szyjnych.

Gdzie wykonać badania

Poradnie wyposażone są w sprzęt bardzo wysokiej jakości, który pozwala na szybką
i dokładną ocenę stanu zdrowia układu krążenia. Personel lekarski posiada odpowiednie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu kardiologii.

 1. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Jastrzębie – Zdrój, ul. Dworcowa 1/D
  rejestracja: 8.00 – 18.00
  tel. 32 43 48 810 lub 32 43 48 811
 2. Centrum Medyczne VITAMED
  Specjalista Kardiolog – dr Henryk Sobocik
  Jastrzębie – Zdrój, ul Wrocławska 20
  rejestracja pn.-pt. 8.00 – 18.00
  tel 696 635 200
 3. Polsko – Amerykańska Klinika Serca
  Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
  tel. 33 472 28 10
 4. Wodzisławskie Centrum Medyczne – Medical Network Intelligence Group Sp. z o.o. 
  Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 53A (teren szpitala)
  tel. 32 783 26 00, 888 990 194
 5. Specjalistyczny Gabinet Lekarski
  Specjalista Kardiolog – dr Zbigniew Mężyk
  Jastrzębie – Zdrój, ul. B. Czecha 1
  rejestracja: pn-pt 08.00 – 18.00
  tel. 519 553 346, 515 219 050
 6. NWZOZ „MEDICUS 99”
  Żory, Aleja Wojska Polskiego 4D/9
  rejestracja: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:00 – 11:00
  wtorek w godz. 14:00 – 18:00
  tel. 32 337 60 53 lub 690 611 453
  TYLKO BADANIE NACZYNIOWE – TALON V

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.