phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ogromny nacisk kładzie w swojej działalności na upowszechnianie profilaktyki ochrony zdrowia, a także przeciwdziałanie chorobom zawodowym i innym chorobom społecznym. Obecnie w ramach wspomnianych zadań Fundacja realizuje 10 programów profilaktycznych oraz Małą Akademię Zdrowego Smaku.

Programy profilaktyczne realizowane przez naszą Fundację

 1. PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW I INNYCH CHORÓB UKŁADU MOCZOWEGO.
 2. PROGRAM BADAŃ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW PRZEWODU POKARMOWEGO.
 3. PROGRAM WALKI Z CHOROBAMI SERCA.
 4. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY.
 5. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HBV i HCV.
 6. PROGRAM WALKI Z RAKIEM PIERSI.
 7. PROGRAM WALKI Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B.
 8. SZCZEPIENIA PRZECIWKO MENINGOKOKOM I PNEUMOKOKOM (SEPSA).
 9. SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE.
 10. PROGRAM BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH W RAMACH PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ – REALIZOWANY COROCZNIE  W SOBOTY  I NIEDZIELE,  OD WRZEŚNIA DO  LISTOPADA.

Na realizację  Programów Fundacja przeznacza 60% swoich comiesięcznych wpływów.

Do 31 grudnia 2022 roku Fundacja przekazała na realizację Programów 30 160 023,00 zł.

REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Aby zrealizować bezpłatne badania należy zgłosić się do stałych przedstawicieli w biurach Fundacji wg niżej podanej rejonizacji:

 • Justyna Szpak, tel. 32-75-63-133, 783 783 877: KWK RUCH „BZIE”, JSW Szkolenie i Górnictwo, ZWP, Biuro Zarządu JSW S.A., JSW IT SYSTEMS, JZR, NZOZ, PGNiG TERMIKA, Urząd Górniczy Rybnik, ZOK, ZOK-TECH, ZSRG, pozostałe zakłady, darczyńcy indywidualni,
 •  Mirela Sputo, tel. 32-75-61-174 KWK RUCH „Borynia”, JZR, Ekoterm, Prorem,
 • Janina Wojtczak, tel. 32-75-65-799 KWK RUCH „Zofiówka”, PGNiG TERMIKA, Laboratorium Centralne, JZR, Eken,
 • Alina Paszewska, tel. 32-75-62-395 KWK „Pniówek”,
 • Ewelina Buchta, tel. 32-47-59-500 Miejska Straż Pożarna – Jastrzębie Zdrój,
 • Anna Stroka, tel. 32 45-63-810 wew. 22 Sanepid-Wodzisław,
 • Elżbieta Piróg, tel. 32 47-87-133 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”,
 • Magdalena Knapczyk, tel. 32-47-63-078  wew. 119 PGWiR S.A. Jastrzębie-Zdrój,
 • Małgorzata Filipowicz, tel. 32-47-610-74 wew. 50 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jas-Mos”,
 • Urszula Chydzińska, tel. 32-47-63-081, wew. 348 MKA – Jastrzębie-Zdrój,
 • Beata Klimek – Kulas, tel. 32-47-85-271 Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.