phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Pomoc ofiarom ciężkich wypadków

Na pomoc Fundacji liczyć mogą osoby – ofiary wypadków w pracy, w przypadku których szpital czy klinika zaproponują nowoczesne, ale odpłatne metody leczenia. 5% comiesięcznych wpływów Fundacji przeznaczanych jest na pomoc rzeczową i finansową dla ww. potrzebujących.

Darczyńcy Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, którzy ulegli wypadkowi w pracy mają prawo od 01.01.2019 r. ubiegać się o dofinansowanie do poniesionych kosztów leczenia. Koszty te muszą być związane z płatnymi zabiegami operacyjnymi kończyn górnych i dolnych w tym barków (zabiegi artroskopii i inne) oraz rehabilitacją bezpośrednio po tych zabiegach nie dłużej niż dwa miesiące.
Dofinansowanie, w wysokości nie przekraczającej 60% poniesionych kosztów, będzie możliwe tylko w przypadkach gdy:

  • zakład publicznej służba zdrowia nie jest w stanie wykonać zabiegu,
  • okres oczekiwania na zabieg, określony przez zakład publicznej służby zdrowia przekracza 6 miesięcy, a wykonanie płatnego zabiegu przyspieszy powrót do pracy.

Osoba mająca zamiar ubiegać się o dofinansowanie ma obowiązek zgłosić się przed zabiegiem do przedstawiciela Zarządu Fundacji w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania druków odpowiednich wniosków.

Do 31 grudnia 2022 roku Fundacja przekazała ofiarom ciężkich wypadków 1 946 021,00 zł.

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.