phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Mała Akademia Zdrowego Smaku

W związku z alarmującymi badaniami dotyczącymi nadwagi – polskie dzieci są w czołówce najbardziej otyłych – Fundacja rozpoczęła w marcu 2014 roku realizację nowego programu profilaktycznego „Mała Akademia Zdrowego Smaku”.

Był to cykl warsztatów kulinarnych oraz wykładów promujących zdrowy sposób odżywiania, skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do jastrzębskich szkół podstawowych. Projektem objętych zostało ponad 2500 dzieci z klas I – III jastrzębskich szkół podstawowych. W ramach projektu przeprowadzono ponad 180 godz. wykładów, warsztatów i pogadanek. Na specjalnie stworzona stronę – www.malaakademiasmaku.pl – podczas realizacji projektu było ponad 75 000 wejść.

O projekcie pisano w wielu artykułach w gazetach oraz w internecie.

Projekt został bardzo pozytywnie przyjęty i wysoko oceniony przez nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.