phone 32 7563230 phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Budziszewski Zbigniew – Przewodniczący
 2. Brojak Waldemar – Wiceprzewodniczący
 3. Buturla Krzysztof
 4. Holeksa Augustyn
 5. Marcinkiewicz Mariusz
 6. Nyrek Marek
 7. Jagiełło Renata
 8. Prochasek Józef – sekretarz RN
 9. Rams Jacek
 10. Śliwiński Piotr
 11. Urbaczka Zbigniew
 12. Pytlik Jan

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.