phone 32 7563230 phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Program badań ginekologicznych

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

zaprasza darczyńców(kobiety) oraz żony darczyńców Fundacji, na bezpłatne badania diagnostyczne,

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki nowotworowej u kobiet.

Proponowane przez FOZiPS badanie składa się z dwóch części i oznaczone jest odpowiednią numeracją talonów. Talony uprawniające do wykonania badania można pobrać w biurach obsługi Fundacji, wg rejonizacji.

TALON nr 1 obejmuje:

 • Badanie ginekologiczne

 • Wideokolposkopię – badanie profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy

 • USG przezpochwowe

 • Badanie cytologiczne dla kobiet w wieku 29-59 lat, które w ostatnich 3. latach nie miały wykonanego badania cytologicznego (przeznaczone dla wszystkich uprawnionych kobiet).

TALON nr 2 obejmuje:

 • Wykonanie testu BRCA1 – badanie pozwala zdiagnozować predyspozycje genetyczne do raka piersi i raka jajnika.

Test pozwala wykryć u pacjentki ewentualne mutacje punktowe występujące w genie BRCA1, które jednoznacznie wskazują na genetyczne predyspozycje do nowotworów piersi i jajnika. Obecność mutacji w genie oznacza, że pacjentka należy do grupy podwyższonego ryzyka występowania nowotworu złośliwego piersi i jajników. Test wykonuje się raz w życiu.

Jak przebiega badanie?

Wykonanie badania genetycznego jest niezwykle łatwe i zupełnie bezbolesne. Pobranie materiału do badania polega na potarciu wewnętrznej strony policzka za pomocą specjalnej pałeczki (wymazówki). Na godzinę przed pobraniem materiału nie należy spożywać pokarmów i płukać jamy ustnej, ponieważ może to spowodować brak materiału genetycznego do badania.

 • W razie konieczności w skład badań będą wchodziły konsultacje, porady oraz edukacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej, a także ewentualne leczenie w ramach NFZ w NWZOZ „MEDICUS 99”.

Gdzie i kiedy odbywają się badania?

-W Niepublicznym Wielospecjalistycznym Zespóle Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”

Jastrzębie- Zdrój ul. Dworcowa 1/D

– W każdą sobotę i niedzielę, począwszy od połowy kwietnia br. do końca czerwca ,corocznie
w godz. 8:00-18:00

Jak się zarejestrować?

Osobiście lub telefonicznie w godz. 8:00-19:00 w rejestracji NWZOZ „MEDICUS 99”
tel. 32 476 45 50, 32 476 45 55 oraz 32 47 577 80

W dniu wizyty należy przedstawić uprawniający do badania Talon, a także dokument ze zdjęciem i Nr pesel.

Zostań Darczyńcą Fundacji!

Serdecznie zachęcamy do korzystania z uprawnień stałego Darczyńcy Fundacji oraz do przystąpienia do Fundacji, gdzie zawsze w razie potrzeby znajdą Państwo pomoc.

Dla członków Fundacji i ich rodzin dostępne są bezpłatne programy profilaktyczne:

 • Walki z rakiem piersi

 • Walki z chorobami serca

 • Walki z chorobami układu moczowego

 • Profilaktyki i leczenia osteoporozy

 • Walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu B (szczepienia przeciw żółtaczce)

 • Wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego

 • Szczepień przeciw grypie

 • Szczepień przeciwko meningokokom i pneumokokom

 • Profilaktyki zakażeń HBV i HCV (wirusowe zapalanie wątroby typu B i C)
 • Coroczne badania ginekologiczne kobiet

Stały Darczyńca Fundacji może uzyskać zapomogę w wysokości 60% kosztów prowadzonego leczenia. Fundacja w pełnej wysokości, bez względu na dochody, refunduje również operacje kręgosłupa członków Fundacji, którzy ulegli wypadkowi w pracy, a konieczne są zagraniczne urządzenia
i wszczepy do jego stabilizacji oraz inne przypadki wypadków w pracy, przy których szpital zaproponuje nowoczesne, ale odpłatne metody leczenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Szczegóły dotyczące powyższych programów profilaktycznych oraz prowadzonej przez nas działalności znajdziecie Państwo u przedstawicieli w biurach  regionalnych Fundacji:

• KWK „Jas-Mos” , tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

• KWK „Borynia” , tel. 32 756 11 74

• KWK „Zofiówka” , tel. 32 756 57 99

• KWK „Pniówek” , tel. 32 756 23 95

Ulotka informacyjna  Pobierz

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.