phone 32 7563230 phone kontakt@fundacjajastrzebie.pl phone 0000051209
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Profilaktyka chorób serca

PROGRAM WALKI Z CHOROBAMI SERCA

Co warto wiedzieć

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce!

Jak uzyskać pomoc Fundacji

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju swoim darczyńcom oraz członkom ich rodzin będących na ich bezpośrednim utrzymaniu proponuje korzystanie z bezpłatnych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Poddaj się badaniom profilaktycznym i sprawdzającym w poradni kardiologicznej.

Program badań obejmuje:

 • diagnostykę choroby wieńcowej (EKG – spoczynkowe, EKG – wysiłkowe),
 • diagnostykę zaburzeń rytmu serca (badanie holterowskie),
 • badania ultrasonokardiograficzne serca (UKG),
 • badanie USG naczyń kończyn dolnych (tętnic i żył) oraz tętnic szyjnych.

W celu realizacji bezpłatnych badań należy:

 1. Zgłosić się do stałych przedstawicieli w biurach Fundacji wg rejonizacji.
 2. Przedstawić dowód osobisty, wg którego przedstawiciel Fundacji wyda dokument imienny (Talon) upoważniający do bezpłatnego badania dla darczyńcy Fundacji oraz członka rodziny będącego na jego bezpośrednim utrzymaniu (mąż, żona).
 3. Fakt wydania dokumentu (Talonu) zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji i przysługuje:
  1. a) do 39 roku życia – raz na dwa lata
  2. b) od 40 roku życia – raz w roku
  3. c) talon V – badanie naczyniowe przysługuje jeden raz na 5 lat.

Jak się zarejestrować

Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w wybranej poradni. Darczyńca zgłasza się z dokumentami (Talonami) uprawniającymi do bezpłatnego badania wraz z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) w wyznaczonym terminie
i miejscu.

Talon I upoważnia do dwóch wizyt + badanie EKG

Talon II upoważnia do badania „Test wysiłkowy”

Talon III upoważnia do badania holterowskiego

Talon IV upoważnia do badania UKG

Talon V upoważnia do badań USG naczyń kończyn dolnych i tętnic szyjnych.

Gdzie wykonać badania

Poradnie wyposażone są w sprzęt bardzo wysokiej jakości, który pozwala na szybką
i dokładną ocenę stanu zdrowia układu krążenia. Personel lekarski posiada odpowiednie kwalifikacje i szeroką wiedzę z zakresu kardiologii.

 1. Poradnia Kardiologiczna NWZOZ „MEDICUS99”
  ul. Dworcowa 1/D, Jastrzębie-Zdrój
  tel. 32 43 48 810, 32 43 48 811
 2. Centrum Medyczne Vitamed (dr Sobocik)
  ul. Wrocławska 20, Jastrzębie -Zdrój
  rejestracja czynna od pon. do pt. 8:00 -16:00
  tel. 696 635 200
 3. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Zbigniew Mężyk – specjalista kardiolog
  ul. Kaszubska 7/63, Jastrzębie- Zdrój
  rejestracja pon. – pt. w godz. 14:00 -18:00, w środy w godz. 7:00 -18:00
  tel. 32 47 12 726
  – w tym gabinecie nie realizują badań naczyniowych (talon V) można je wykonać w innej wymienionej poradni
 4. Polsko – Amerykańskie Kliniki Serca:
  a) Poradnia kardiologiczna w Ustroniu ul. Sanatoryjna 7, tel. 33 4722810
  b) Poradnia kardiologiczna w Wodzisławiu Śl. ul. 26 Marca 53A (teren szpitala) tel.32 7832600

Ulotka informacyjna: Pobierz

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Każda indywidualna decyzja o zostaniu darczyńcą Fundacji jest wyrażeniem woli niesienia pomocy innym,
jak również stwarza szansę na uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z utratą zdrowia.